Võru Betoon OÜ põhitegevuseks on betoontoodete tootmine, müük ja nendega kaasnevad teenused.

Ettevõttel on tänapäeva rahvusvahelistele standarditele vastav tootmisbaas Võru vallas, Parksepa alevikus, kus on kõik tingimused erigabariidiliste betoon-, raudbetoon- ning metallkonstruktsioonide tootmiseks ning kaasaegsed võimalused metalli- ja keevitustöödeks.

Võru Betoon annab tööd rohkem kui 25 inimesele ning meie põhitoodangu moodustavad kaubabetoon, tsementsegud, betoon- ja raudbetoontooted, sh. erinevad karkassielemendid, trepielemendid, vundamendikannud, raudbetoon- ja metallkonstruktsioonid ning armatuurvõrgud vastavuses tänapäevaste ehitusnormidega. Betoontoodetest valmistatakse erinevaid kaevuelemente, rakkeid, teetruupe, eriotstarbelisi silluseid, vundamendiplokke- ja taldmikke.

Lisaks tegeleme ehitusliiva ja kruusa kaevandamisega Sõmerpalu valla Järvere karjääris ning tehnoloogilise liiva kaevandamisega Lasva valla Kaku liivakarjääris. Neist viimast kasutatakse peamiselt värvilise klaasi valmistamiseks ja vormiliivana ning niisugust liiva leidub Eestis üksnes kahes leiukohas – Piusa ja Kaku üleriigilise tähtsusega liivakarjäärides.

Võru Betoon OÜ põhilisteks koostööpartneriteks on Lõuna-Eesti ja Võrumaa ehitus- ja tootmisettevõtted ning eraehitajad.