Võru Betoon 
Betooni tootmine, transport ja pumpamine